Защо се палят свещи в храма?

Наближава Великден. Много хора ще отидат на църква и ще запалят свещи. Но колко от тях знаят защо всъщност се палят свещи в църквата?


Повечето хора подражават на околните в храма и не знаят защо се извършва едно или други действие и какъв е смисълът, който  се влага в него. Така е и с паленето на свещи.


Те символизират християнското разбиране за духовната светлина и за Христос като неин източник, символизират още чистотата на нашата вяра, а мекотата и податливостта на восъка, от който са направени, показва готовността ни на послушание към Бога.


От друга страна, Исус отменил кръвните жертви за опрощение на греховете, като принесъл себе си в жертва. Останали безкръвните приношения, каквито са и църковните свещи.


Няма православно богослужение без палене на свещи.  На големите празници те се държат в ръка през цялата служба. Обикновено свещите се купуват при влизането в храма. Броят и големината им зависят от възможностите на  всеки човек. Важното е да направим своето приношение с искрена вяра, със смирено сърце.


Често, когато палим свещи, ние ги наричаме за сбъдване на желания и това не е грешно.  В този случай, както и когато ги палим за здраве и благословение, ги поставяме върху високите свещници. Ако са за упокой на душите на починали, ги слагаме в сандъчетата  с пясък.


В някои храмове има неписано правило, според което първата свещ  се пали пред иконата на Христос, втората - пред св. Богородица, третата за упокой и четвъртата за здраве. Това, обаче,  не е задължително.  Важно е да се знае, че няма време през годината, когато не се палят свещи. Има периоди, когато не се прави помен за починали, но и тогава може да се запали свещ за ‘Бог да прости!’.


Свещта се запалва от друга свещ или с кибрит, или запалка. Суеверие е, че не може свещ за упокой да се пали от свещ за здраве. Не е вярно и това, че свещ се пали само с дясна ръка. Суеверие е и, че ако свещта внезапно изгасне, ще ни сполети беда или, че ако разтопим долния й край, за да стои по-стабилно, ще извършим грях. Някои хора от невежество пък смятат, че ако клисарката изгаси свещта им, преди тя да е изгоряла докрай, молитвата им няма да бъде чута и жертвата им - приета. Това също не е вярно.
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!