Специализиран институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт

Все повече хора се интересуват от различни видове квалификация. А това е страхотно и означава, че хората търсят развитие.

Специализираният институт на Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ), е институт на Университетската агенция на Франкофонията (AУФ) и предлага магистърски програми, с продължителност на обучението 1 година, на големи френски и белгийски университети. И разбира се, дава много добра възможност за добра професиоална кариера.
Студентите, които идват от страните от Централна и Източна Европа е добре да знаят, че обучението се субсидира от AUF. Също така се осигуряват стипендии от българското правителство и други международни организации. И още нещо важно: предоставя се възможността за провеждане на курсове по френски, на място, с цел подобряване на нивото преди началото на учебната година.

Франкофонски институт предлага също и сертифицирани специализирани курсове за преквалификация на служители по различни модули.
Коментари


Krasotata.net 2006-2015 | Всички права запазени!